,,Ako želiš da pronadjes tajne univerzuma, razmišljaj o energiji,frekvenciji i vibraciji,,Nikola Tesla

MOĆNO ORUŽJE ZA BORBU PROTIV STRESA  I PAD ENERGIJE
JEDINSTVEN PROIZVOD NA SVETSKOM TRŽIŠTU

Ljudsko telo je savršena mreža međusobno povezanih sistema, a oni svi doprinose njegovom funkcionalnom jedinstvu.Svakodnevni tempo života podrazumeva i prilagođavanje organizma svakoj novonastaloj situaciji, a pogotovo onoj koja sa sobom nosi negativne senzacije.  Svaka ljudska misao i aktivnost praćena je električnom aktivnošću u nervnom sistemu kao i biofotonskom komunikacijom između ćelija. Kada dodje do  poremecaja  elektromagnetnog polja u organizmu ,usled stresa ili drigih poznatih i nepoznatih uzroka,kao i od mnogih negativnih zračenja dolazi do disbalansa na nivou ćelija  i nastaje bolest.

Energija i upornost sve pobeđuju! 

ZATO je pametno uvek delovati preventivno , odgovorno i na vreme prema sopstvenom zdravlju i OVO JE odličan izbor u borbi protiv stresa, pada energije i suzbijanja bolesti. IMUNOTERAPIJA

DELUJE BRZO , EFIKASNO I PODIŽE ENERGIJU CELOKUPNOG ORGANZMA.

KVANTNA SOBA je najsavremeniji oblik terapije NANOTEHNOLOGIJOM. Sastoji se od bioterapeut ploča na kojima su izgravirane metalne rešetke u nano kristalima metala koje stvaraju plus polarizovano magnetno polje koje emituje blagotvornu energiju na disfunkcionalne ćelije koje su depolarizovane usled raznih oboljenja(akutnih i hroničnih) i dovodi do energetskog balansa u organizmu tretirane osobe.

Boravak u kvantnoj sobi dovodi do jačanja imuniteta, podizanja energije ,hormonsko balansiranje, zaštita od negativnih zračenja,detoksikacija, anti stres-relax kao i lečenje bolnih stanja, redukcija apetita i viška kilograma( poboljšava opšte zdrvstveno stanje).

PORED BIOTERAPEUT PLOČE tu su i ANTIMIKROBNI SISTEMI u službi zdravlja.

ANTIMIKROBNI SISTEM je uređaj kvantne medicine koji poljem deluje na patogene viruse bakterije i gljivice. Sastoji se od tri ploče na kojima su po određenom proračunu po konstruisanoj spirali postavljeni čipovi napravljeni od nano kristala metala.* Antivirusna, Antibakterijska, Antigljivična ploča

KVANTNA SOBA  je odlična kao relax sadršaj u hotelima i dopuna postojećih sadršaja za sve generacije. Energetska bomba za sportiste.Koristi se u banjama, spa centrima, staračkim domovima, domovima kao i za osobe sa posebnim potrebama . Odlična je ideja za nekog ko hoće da započne novi biznis na ogromno zadovoljstvo korisnika.U Srbiji se koristi pored dosta relax centara i u nekim banjama -jedna od njih je i Prolom banja.

Studija:Bioterapeut polča je ispitana i njen efekat su certifikovani i preporučeni od strane odgovornih i zvaničnih medicinskih udruženja i institucija. Instituta za ispitivanje biopolja BION iz Ljubjane , Slovenija , EU ,ARTG certifikat… Agencija za terapeutska sredstva Ministarstva zdravlja Australije